Welcome to 9Expert Corporation

We are 9EXPERT

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จํากัด เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของทีมงาน ที่มีความชื่นชอบเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ดําเนินธุรกิจฝึกอบรมทางด้าน ICT สอนสไตล์ใช้งานจริง โดยออกแบบ และพัฒนาหลักสตูรให้ทันสมัยเหมาะสมกับธุรกิจ ด้วยวิทยากรมากประสบการณ์

นอกจากนี้เรายังให้บริการออกแบบ พัฒนา ตรวจสอบ และให้คําปรึกษาด้าน Web Accessibility เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง และใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียม

Service

IT Training

เราออกแบบ และพัฒนาให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้

9ExpertTraining สอนสไตล์ใช้งานจริง

Public Training

คือ การจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ณ ห้องอบรม ของ 9ExpertTraining โดยท่านสามารถดูตารางอบรมได้ที่เว็บไซต์ 9ExpertTraining.com

In-House Training

คือ การจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ที่องค์กรของท่าน โดยสามารถเลือกหลักสูตร และกําหนดเวลาการฝึกอบรมที่เหมาะสมระหว่างท่าน และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ของ 9Expert โดยสมัครได้ที่ ลงทะเบียนอบรม

Online Training

คือ การจัดอบรมในรูปแบบ Online เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ดูรายละเอียดได้ที่ 9Expert Training Online

Microsoft Excel Logo
Microsoft Access Logo
Microsoft Powerpoint Logo
Google Drive Logo
Power BI Logo
Microsoft Project Logo
Icon Quote สอนสไตล์ใช้งานจริง9ExpertTraining.com
Drupal 8 Logo
Bootstrap Logo
ASP.NET Logo
Visual Studio Logo
SQL Logo
Windows 10 Logo
ผู้เข้ารวมการฝึกอบรมกับ 9ExpertTraining

Client

กลุ่มวิชา SQL Server, Window Server, ASP.NET

 • KUBOTA Engine (Thailand) Co., Ltd.
 • Siam Kubota Metal Technology Co.,Ltd.
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • Toshiba Semiconductor (Thailand) Co.,Ltd.
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี
 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • BMW Leasing (Thailand) Company Limited.
 • บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ จำกัด

กลุ่มวิชา Microsoft Office

 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • Citibank, N.A.
 • DKSH (THAILAND) LIMITED
 • AXA Assistance Co., Ltd.
 • Johnson & Johnson (Thailand) Ltd.
 • Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co., Ltd.
 • ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกสิกร
 • ธนาคารกรุงไทย
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (โรงงานแก่งคอย)
 • Truimph Aviation Services Asia, Ltd.
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) DTAC
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไนกี้(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
 • บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
 • สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
ตัวอย่างโลโก้หน่วยงานที่อบรมกับ 9ExpertTraining

Business Consulting / Business Analytics / BI Consulting

9expert business consulting

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ ปรึกษา ช่วยเหลือ ทางด้านการพัฒนากระบวนการอัตโนมัติทางธุรกิจด้วย Digital Technology การใช้ข้อมูลในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นำข้อมูลมาช่วยการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้องแม่นยำ

บริการ การทำ Dashboard การสร้างรายงาน Report, Interactive Report, Visualization, Online Report, Data Analytics, Business Analytics, Robotic Process Automation (RPA), การทำ Tuning ปรับแต่งเพิ่มประสิทธิภาพระบบ สามารถออกแบบ User Interface, Functions, Features ที่สอดคล้องกับการใช้งาน เพราะการตัดสินใจในเชิงธุรกิจต้องการความถูกต้องและรวดเร็วของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ เราให้คำปรึกษา และ implement ระบบงาน เพื่อช่วยในการปรับปรุงระบบการทำงานขององค์กร ให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจ และให้คุณทราบข้อมูลก่อนใคร ให้คุณวางแผน กำหนดกลยุทธ์ให้กับองค์กร ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้ก้าวนำหน้าคู่แข่งเสมอ

ด้วยเครื่องมือต่างๆ อาทิเช่น Power BI, Excel, Access, Office 365, Pivot Table, Professional Chart, Macro Excel, VBA, SQL Server, Mobile Report

โดยทีมงานและทีมวิทยากรจาก 9Expert

Web Accessibility

ผู้นําในการตรวจสอบ / ฝึกอบรม / พัฒนาเว็บไซต์ และดิจิทัลคอนเทนท์ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

Thai Web Accessibility Showcase
ตรวจสอบเว็บไซต์

ตรวจสอบ

เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

พัฒนาเว็บไซต์

พัฒนา

เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงดียิ่งขึ้น

ฝึกอบรมมาตรฐานเว็บไซต์

ฝึกอบรม

สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างยั่งยืน

Portfolio

ตัวอย่างผลงานการพัฒนาเว็บไซต์

โลโก้หน่วยงานต่างๆ

กลุ่มกระทรวงฯ

 • Ministry of Information and Communication Technology
 • Ministry of Social Development and Human Security
 • Ministry of Public Health
 • Ministry of Labour
 • Ministry of Justice

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ

 • Senate of Thailand
 • Office of the Auditor General of Thailand
 • Department of Empowerment of Persons with Disabilities
 • Department of Medical Services
 • Department of Employment
 • Department of Agriculture
 • Bureau of Emerging Infectious Deseases
 • Special Education Bureu
 • Centre for Educational Technology
 • The Institute for the Promotion Teaching Science and Technology
 • Energy Fund Administration Insttitute

กลุ่มรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

 • World Bank
 • Thailand Post
 • Bangkok Mass Transit Authority
 • Aeronautical Radio of Thailand Ltd.
 • Electricity Generating Authority of Thailand
 • Thailand Incentive and Convention Association
 • Student Loan Fund

สนใจติดต่อรับบริการที่ ThaiWebaccessibility.com

Map

9Expert Location